FOTO: Magnus Glans

Så mycket kostar det att köra elbil

Vad kostar det att äga en elbil? Hur mycket går det på att ladda? Är det verkligen billigare med elbil på längre sikt? Vi reder ut alla frågetecken!

Precis som när det kommer till bilar med bränslemotorer så varierar pris och kostnad för elbilar. Faktorer som märke, modell och specifikationer spelar in. Men, med dagens breda utbud har det aldrig varit enklare att köpa ett elfordon. Det finns kort och gott ett passande alternativ – för alla förare och plånböcker. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om elbilskostnader.

Vad drar en elbil?

En elbil drar ungefär 2 kWh per mil, enligt Vattenfall.

Vad kostar en elbil per mil/km?

Elbilar förbrukar i genomsnitt mellan 1 och 3 kWh per mil. Kostnaden beror på flera faktorer; elkostnaden per kWh, årstid, var och hur du bor, batteriets kapacitet och vilken laddstation du använder. Här ett exempel om elkostnaden inklusive avgifter är 1,5 kronor per kWh: 2 x 1,5 kr = 3 kronor/mil.

Tänk på att räckvidden varierar beroende på körstil, hastighet, komfortfunktioner, extrautrustning, väder, antal passagerare och last samt höjdskillnader i terrängen.

Vad är det för ekonomiska skillnader kring att ladda hemma och att ladda vid en publik laddstation?

Utgångspunkten är att det ofta är billigast att normalladda elbilen hemma än att snabbladda vid en publik laddstation.

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt cirka 141 öre/kWh under 2020 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20 000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Att ladda en elbil med ett 70kWh batteri kostar då 98 kronor och 70 öre, och tar dig cirka 35 mil, vilket blir knappt 3 kr/mil.

Laddstationer vid bensinstationer eller rastplatser erbjuder ofta snabbladdare och där kan du ladda batteriet till 80 procent inom en timme. Priset varierar från cirka 5 kr/mil till drygt 17 kronor per mil. Det finns olika abonnemang och tjänster som gör att du kan ladda billigare hos vissa leverantörer.

Vad är skillnaden när man bor i lägenhet?

Bor du i en hyresrätt och inte har tillgång till parkering med laddstolpe behöver du antingen hyra en plats där du kan ladda alternativt ladda på arbetsplatsen eller vid laddstationer. Kostnaden för en parkeringsplats med laddmöjlighet hos exempelvis bostadsföretag Stockholmshem kostar, utöver hyra av bilplats, 625 kronor per månad, oavsett hur mycket el du förbrukar.

Vad kostar en laddbox?

Enligt Energimyndigheten kostar en laddbox för hemmabruk mellan 8 000–15 000 kronor. Tillkommer gör en installationskostnad som varierar beroende på de lokala förutsättningarna för just ditt hus. Här finns ett statligt bidrag att nyttja vilket täcker 50 procent för hårdvara och installation.

Vad krävs för att installera en laddbox?

Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på din elanläggning, över lång tid. Du måste säkerställa att just din anläggning klarar den belastningen. Ibland behövs en högre huvudsäkring, kontakta då ditt elnätsföretag. Fundera på hur du använder din elbil innan du bestämmer hur hög effekt du ska installera.

En laddbox bör alltid installeras av ett elinstallationsföretag, och elektrikern hjälper dig att gå igenom och kontrollerar att den anläggning du använder klarar av en hög belastning över lång tid.

EU har bestämt att typ 2-kontakten ska vara standard för växelströmsladdning, samt att CCS-kontakten ska vara standard för likströmsladdning.

När blir elbilen mer ekonomiskt lönsam än motsvarande bränsledriven bil?

En studie från BEUC, The European Consumer Organisation, visar att prisskillnaden är på väg att jämnas ut. Studien visar att en medelstor elbil som köps idag är den ekonomiskt mest intressanta lösningen under bilens livstid.

Det är ändå inte enkelt att ge ett entydigt svar då många faktorer spelar in. Kort kan man säga att en större förskottskostnad ger långsiktiga besparingar.

När det kommer till kostnader kopplat till att köra en elbil alternativt en fossildriven bil så visar BIL Swedens undersökning från februari 2022 ett entydigt svar. Elbilen har lägst driftskostnader oberoende av boendeform och var i landet du bor. Med tillägget att skillnaden minskar beroende på var och hur du bor, samt hur du laddar.

Är det verkligen billigare med elbil på längre sikt då? Vi ställde frågan till Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Bil Sweden.

– 2025 räknar vi med att inköpspriserna är i paritet med varandra. Det som driver priset nedåt är att man tror att batteripriserna fortsätter att sjunka. Om man däremot räknar med den så kallade Total Cost of Ownership där alla kostnader för inköp eller leasingavgifter, försäkring, service och drivmedel räknas in så sker det några år tidigare och flera elbilsmodeller är billigare redan i dag än jämförbar bil med förbränningsmotor. Och allt fler kommer att bli det ganska fort, säger Mattias Bergman.

Fotnot: Exemplen i artikeln berörs av den prisbild som utgår från 2021. Både bränsle och elpriser tendera att variera mycket över tid.

Bonus med elbil

Med en elbil följer en miljöbonus, upp till 70 000 kronor via Bonus malus som infördes 2018. Elbilar har även för närvarande, en låg fordonsskatt på endast 360 kronor per år.

5 tips: Så får du ner kostnaden och maxar batteriet

  1. Se över ditt elavtal.
  2. Ladda din elbil hemma på natten.
  3. Se till att batteriet är varmt när du kör i väg. Investera i en parkeringsvärmare vintertid.
  4. Kör energisnålt. Planera din körning, undvik kraftig acceleration, omkörningar och hårda inbromsningar.
  5. Kontrollera att däcken är välpumpade och har rätt tryck.

Här är fördelarna med att installera en laddbox hemma

  • När du investerar i en laddbox kan du nyttja det statliga bidraget som täcker 50 procent för hårdvara och installation.
  • Det går snabbare att ladda. Hur ofta du behöver ladda din elbil beror mycket på ditt körmönster och bilmodellens räckvidd. Med vanlig hushållsel tar det ungefär 8–12 timmar att ladda ett elbilsbatteri. Men med högre strömstyrka tar det enbart cirka 20 minuter. Med en laddbox får du hög strömstyrka. Detta gör att du kan ladda med högre effekt och därmed går det snabbare att ladda. Det blir alltså enklare att få ihop vardagspusslet.
  • Det är tryggare att ladda med en laddbox. Laddboxen kommunicerar med bilen och ser till att elen bara är i gång om anslutningen är korrekt.
  • En så kallad smart laddbox visar hur mycket av din elförbrukning som går till elbilen respektive hushållet. Detta är viktigt för att om det inte går att se hur mycket av elen som går till din elbil kan det påverka energideklarationen och i förlängningen sänka värdet på din fastighet när det väl blir dags för försäljning.
Publicerat: 28 april, 2022 Senast ändrad: 26 september, 2022
Skrivet av redaktionen

Vi i redaktionen är erfarna biljournalister och bilentusiaster som här samlar all information bilägare kan ha nytta utav.